Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/trodscancer.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Hver femte kræftpatient udvikler en behandlingskrævende depression og hver 3. – 4. oplever tristhed og angst.

Dette er et overset problem i forhold til kræftbehandlingen

I denne artikel vil jeg komme nærmere ind på, hvad jeg mener kan være årsag til dette.

Udskudt krise-reaktion

Du ved, at du har været i livsfare.(Du er blevet konfronteret med din egen dødelighed)  Din krop er blevet angrebet og mishandlet. Du er blevet skåret i, amputeret, forgiftet, forbrændt.

Du ved med din fornuft, at det sker for at redde dit liv. Men dit nervesystem – dine celler – oplever et angreb
Men undervejs i behandlingen har du været tapper og måske ikke tilladt sig selv at reagere.

Når du efter endt behandling sænker paraderne, kommer reaktionen. Selv om det ikke virker rationelt.

Utrygheden ved at slippe patientrollen

Hvis vi sætter det lidt på spidsen, kan man sige, at der faktisk godt kan være en positiv sidegevinst ved at være kræftpatient.

 • Andre (behandlingssystemet) tager over og tager ansvar. Du er i deres – forhåbentlig gode – hænder og skal bare følge med.
 • Du bliver lidt mere interessant. Det er OK at tale om dig selv.
 • Du møder en masse empati, medfølelse og sympati.
 • Næsten umærkeligt kommer dette til at ændre din rolle og identitet.
 • Når du er færdigbehandlet  forventes du at være lykkelig, taknemmelig og på alle måder normalt fungerende igen. Nu er du jo ovre det!

Hvis du fastholder din rolle eller hvis du klager over senfølger… Ja, så er du en pylrerøv!

Den medicinske effekt er undervurderet

Særligt to aspekter af en typisk brystkræftbehandling kan medvirke til depression.

 • Kemobehandling kickstarter ofte menopause. Antihormon midler giver en pludselig og voldsom overgangsalder. Herunder også humørudsving pga. hormonforandringer.
 • En del af den kvalmestillende medicin, som gives under kemobehandling er dopamin-antagonister. Dvs. medicin som forhindrer patienten i at optage/modtage “glædes-hormonet” dopamin. (Belønning, tilfredsstillelse).

Du er forandret og skal generobre livet på den anden side

Både du og dine omgivelser kan have en opfattelse af, at alt skal blive som før, når din behandling er overstået.

Men det gør det ikke. For du er ikke den samme som før – på godt og ondt:

 • Du har fået et nyt perspektiv på livet
 • Du har måske lært både dig selv og dine nærmeste at kende på en ny måde
 • Du prioriterer anderledes
 • Du har måske senfølger af større eller mindre grad

Hvad kan du gøre – og hvordan kommer du videre?

Alene bevidstheden om risikoen for at ryge ned i tristhed og depression kan have en forebyggende effekt.

Når du bliver mere opmærksom på dine egne reaktioner og symptomer på begyndende depression, har du mulighed for at gribe ind og få hjælp hurtigere.

Det hjælper også at vide, at det ikke er dig der er noget galt med, men en følgevirkning som mange oplever.

Se artiklen her om symptomer på depression

Overvej at følge kurset Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – for Cancer

Dette program er skabt for at hjælpe kræftpatienter godt gennem den kritiske fase fra behandlingsafslutning og videre i livet.

Læs mere om MBCT-Ca her